Tag: vệ sinh răng miệng sau khi implant

Chăm sóc răng implant

Chăm sóc sau khi trồng răng Implant như thế nào?

Trồng răng Implant là một giải pháp phục hình răng được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Bằng cách cấy ghép trụ Titanium vào ổ xương ngay vị trí răng bị mất để làm chân răng, sau khi trụ…